CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước; tình hình tổ chức và hoạt động của UBND xã Gia Tân năm 2021; tình hình triển khai thực hiện Đề án" Chính Quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025"
15/09/2022 12:00:00
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 143
Trước & đúng hạn: 143
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/03/2024 00:24:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA TÂN- HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập:  Phạm Duy Thoại

Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.716.258

Email: xagiatan888@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 13
Tất cả: 44,858