THÔNG BÁO
THÔNG BÁO Về việc khám sơ tuyển sức khỏe NVQS cho nam công dân SSNN năm 2023
07/11/2022 10:41:00

THÔNG BÁO

Về việc khám sơ tuyển sức khỏe NVQS cho nam công dân SSNN năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 29/9/2022 của UBND huyện Gia Lộc về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

      Thực hiện Kế hoạch của UBND xã Gia Tân về việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

      Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Gia Tân đã tổ chức họp rà soát, xét duyệt, phân loại các công dân trong độ tuổi SSNN và tạm miễn, hoãn.

      Trình ủy ban nhân huyện Gia Lộc ra Quyết định giao chỉ tiêu điều khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2022. Căn cứ vào kết quả rà soát nguồn SSNN năm 2023 của các thôn ngày 25/10/2022. Hội đồng NVQS xã đã tiến hành phát Lệnh khám sơ tuyển tới các công dân và gia đình, điều động khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2022. Để bảo đảm cho việc khám sơ tuyển sức khỏe NVQS đạt kết quả cao Hội Đồng NVQS xã Gia Tân thông báo tới các công dân và gia đình thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Đối với gia đình công dân đã nhận Lệnh khám sơ tuyển sức khỏe NVQS cần nắm chắc thời gian ghi trên Lệnh gọi và có kế hoạch đôn đốc nhắc nhở con em mình về trước ngày 09/11/2022 để thực hiện khám sơ tuyển sức khỏe NVQS.

- Đối với các đồng chí trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, các ban nghành, đoàn thể, đã được phân công phụ trách các thôn, các công dân cần làm tốt công tác tư tưởng tới các gia đình, công dân và nắm chắc diễn biến quản lý tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.

- Đối với Ban chỉ huy quân sự xã, Các đồng chí Trưởng thôn, thôn Đội trưởng cần nắm chắc danh sách quản lý tốt nguồn tham mưu cho Hội Đồng nghĩa vụ quân sự biểu dương kịp thời các công dân, và gia đình thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự và có kế hoạch vận động xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện né tránh và chống chốn không thực hiện nghĩa vụ của mình, và phối hợp đôn đốc nhắc nhở các công đến đúng thời gian, địa điểm đã ghi trong lệnh gọi để khám sơ tuyển sức khỏe NVQS đạt kết quả cao.

Sau đây là danh sách các nam công dân thực hiện việc khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2022.

STT

Họ Và Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nghề nghiệp

Nơi L. Việc

Nơi ở

Họ tên

Bố, Mẹ

1.

Nguyễn Văn Hưng

10/10/1997

Làm Ruộng

An Tân

Bố: Nguyễn Văn Khuê

Mẹ: Phạm Thị Biên

2.

Nguyễn Đình Hưng

19/1/1998

Làm Ruộng

An Tân

Bố: Nguyễn Đình Hiền (Chết)

Mẹ: Tăng Thị Thư

3.

Nguyễn Đức Hưng

21/5/1999

Làm Ruộng

An Tân

Bố: Nguyễn Đức Đà

Mẹ: Đỗ Thị Lá

4.

Nguyễn Hoàng Nam

29/7/2000

Làm Ruộng

An Tân

Bố : Nguyễn Văn Lãi

Mẹ: Vũ Thị Huyền

5.

Bùi Quý Trung

09/11/2000

Làm Ruộng

An Tân

Bố: Bùi Quý Vạn

Mẹ: Đỗ Thị Lộc

6.

Nguyễn Trung Hiếu

29/8/2001

Làm Ruộng

An Tân

Bố: Nguyễn Đình Trọng

Mẹ: Nguyễn Thị Quyên

7.

Bùi Quý Thọ

17/10/2003

Làm Ruộng

An Tân

Bố: Bùi Văn Thức

Mẹ: Lê Thị Huệ

8.

Nguyễn Đình Vinh

28/8/2004

Làm Ruộng

An Tân

Bố: Nguyễn Đình Vương

Mẹ: Hồ Thị Hoa

9.

Nguyễn Đình Minh

9/6/2004

Làm Ruộng

An Tân

Bố: Nguyễn Đình Kỷ

Mẹ: Đỗ Thị Dung

10.

Nguyễn Đức Mạnh

16/11/1999

Làm Ruộng

Lãng Xuyên

Bố: Nguyễn Đức Phúc

Mẹ: Phạm Thị Mai

11.

Phạm Viết Tuấn

07/10/2000

Làm Ruộng

Lãng Xuyên

Bố: Phạm Viết Phê

Mẹ: Nguyễn Thị Xiêm

12.

Phạm Duy Quân

24/7/2003

Làm Ruộng

Lãng Xuyên

Bố: Phạm Duy Cường

Mẹ: Phạm Thị Ngọc

13.

Phạm Việt Tú Anh

14/2/2003

Làm Ruộng

Lãng Xuyên

Bố: Phạm Duy Sáu

Mẹ: Nguyễn Thị Hường

14.

Nguyễn Minh Đức

20/1/2004

Làm Ruộng

Lãng Xuyên

Mẹ: Nguyễn Thị Ngân

15.

Nguyễn Văn Trọng

16/4/2004

Làm Ruộng

Lãng Xuyên

Bố: Nguyễn Văn Non

Mẹ: Phạm Thị Lan

16.

Phạm Xuân Chiến

29/6/2004

Làm Ruộng

Lãng Xuyên

Bố: Phạm Xuân Trung

Mẹ: Nguyễn Thị Nga

17.

Phạm Duy Hiếu

4/4/2004

Làm Ruộng

Lãng Xuyên

Bố: Phạm Duy Hiệu

Mẹ: Phạm Thị Hạnh

18.

Tăng Văn Tuấn

29/6/1997

Làm Ruộng

Phúc Tân

Bố: Tăng Văn Kiên

Mẹ: Nguyễn Thị Phương

19.

Tăng Xuân Thái

17/7/2001

Làm ruộng

Phúc Tân

Bố: Tăng Xuân Hội

Mẹ: Nguyễn Thị Liên

20.

Tăng Văn Hiển

04/6/1998

Làm Ruộng

Phúc Tân

Bố: Tăng Văn Hiệu

Mẹ: Nguyễn Thị Hùy

21.

Tăng Hải Dũng

02/2/1998

Làm Ruộng

Phúc Tân

Bố: Tăng Văn Hữu

Mẹ: Bùi Thị Liên

22.

Vũ Thanh Việt

24/6/1999

Làm Ruộng

Phúc Tân

Bố: Vũ Thanh Đạo

Mẹ: Lê Thị The

23.

Tăng Xuân Tuấn

13/9/2000

Làm Ruộng

Phúc Tân

Bố: Tăng Xuân Hoàn

Mẹ: Vũ Thị Miền

24.

Ngô Bảo Nam

27/9/2000

Làm Ruộng

Phúc Tân

Bố: Ngô Văn Diện

Mẹ: Đồng Thị Xoa

25.

Tăng Tiến Dũng

22/6/2000

Làm Ruộng

Phúc Tân

Bố: Tăng Xuân Luận

Mẹ: Tăng Thị Hòa

26.

Lê Thành An

14/6/2004

Làm Ruộng

Phúc Tân

Bố: Lê Thanh Toản

Mẹ: Nguyễn Thị Chiến

27.

Tăng Văn Hiếu

21/1/2005

Làm Ruộng

Phúc Tân

Bố: Tăng Văn Thận

Mẹ: Vũ Thị Nhàn

Đề nghị các công dân có tên trên và gia đình nắm rõ thời gian. Đúng 07h15 ngày 09/11/2022 có mặt tại Trạm y tế xã để tham gia khám sơ tuyển NVQS theo đúng kế hoạch.

*Lưu ý: Khi đi mang theo CMT hoặc căn cước công dân phục vụ cho công tác khám sơ tuyển NVQS năm 2022.

                                                                         T.M HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

                                                                                     CHỈ HUY TRƯỞNG

                                                                                      Nguyễn Hoàng Văn

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 279
Trước & đúng hạn: 279
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 14:34:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA TÂN- HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập:  Phạm Duy Thoại

Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.716.258

Email: xagiatan888@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0