Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 1340
Trước & đúng hạn: 1337
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 03:26:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA TÂN- HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập:  Phạm Duy Thoại

Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.716.258

Email: xagiatan888@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0