CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính; tình hình tổ chức và hoạt động của UBND xã năm 2023; tình hình thực hiện Đề án ‘‘Xây dựng chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025’’
21/08/2023 05:05:23
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1358
Trước & đúng hạn: 1358
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 23:24:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA TÂN- HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập:  Phạm Duy Thoại

Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.716.258

Email: xagiatan888@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 42,637