CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đại hội Hội CCB xã Gia Tân khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
24/03/2022 12:00:00

Ngày 22/3/2022 Hội CCB xã Gia Tân tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ngày 22/3/2022 tại Hội trường nhà văn hóa xã Hội CCB xã Gia Tân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Phạm Thị Thu - Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện - Phụ trách khu; Đồng chí Ngô Thị Dinh - HUV - Trưởng phòng Tư pháp Huyện phụ trách xã; Đồng chí Đoàn Quang Thuấn - Ủy viên BCH Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB Huyện. Cùng các đồng chí Thường trực Hội CCB huyện;  các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-MTTQ, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã và 65 đại biểu chính thức đại diện cho hội viên CCB trong toàn xã về dự Đại hội.

 

Đại hội đã thông qua báo cáo trính chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH khóa VII: Trong 5 năm qua, Hội CCB xã Gia Tân đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường tranh thủ tối đa những điều kiện, thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn, thử thách, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Nghị quyết HĐND và Nghị quyết  BCH Hội CCB xã đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống văn hoá, tinh thần, vật chất của cán bộ, hội viên được nâng lên. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân và khối Đại đoàn kết toàn dân. Nhiệm kỳ 2017-2022 hội CCB xã Gia Tân được Trung ương hội CCB Việt nam tặng 01 Bằng khen, Tỉnh hội tặng 01 bằng khen, huyện hội tặng 03 giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hội.

 

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ hội viên tạo sự thống nhất cao trong toàn Hội. 100% cán bộ, hội viên CCB trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.Tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên CCB và Nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” phong trào “Đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn” ở địa phương

 

Đại hội đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới.

Thảo luận tại Đại hội, nhiều ý kiến đã đóng góp vào dự thảo của báo cáo chính trị trình tại Đại hội, đồng thời chỉ rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong nhiệm kỳ qua.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đoàn Quang Thuấn, Chủ tịch Hội CCB Huyện và đồng chí Phạm Duy Thoại - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch UBND xã đã biểu dương những kết quả mà Hội CCB xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; Trên cơ sở chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các đồng chí đề nghị cán bộ, hội viên Hội CCB xã Gia Tân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội và năng lực đội ngũ cán bộ Hội; Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, nâng cao đời sống của hội viên; tích cực tham gia thực hiện chương trình NTM nâng cao. Động viên Cựu Chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thồng chính trị trong sạch, vững mạnh.Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới; không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia phòng chống dịch COCID- 19 trong tình hình mới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra và phấn đấu đưa xã nhà về đích nông thôn mới nâng cao và trở thành đô thị loại V trước năm 2025, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

 

Đại hội đại biểu Hội CCB xã Gia Tân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, đã bầu BCH khóa mới gồm 09 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Võ – Chủ tịch hội khóa VII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 06 đồng chí. Đại hội đại biểu Hội CCB xã Gia Tân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua Nghị Quyết Đại hội, bế mạc và thành công tốt đẹp.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1358
Trước & đúng hạn: 1358
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 00:35:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA TÂN- HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập:  Phạm Duy Thoại

Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.716.258

Email: xagiatan888@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 1
Tất cả: 42,638