CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
GIA TÂN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH" 90 NGÀY, ĐÊM"
07/11/2022 11:44:22

Thực hiện Kế hoạch số 1042/KH-CAH, ngày 10/10/2022 của Công an Huyện Gia Lộc mở đợt cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP trong lực lượng Công an Huyện Gia Lộc.
Sáng ngày 29/10/2022 Ủy ban nhân dân xã Gia Tân đã tiến hành họp triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20/10/2022 về việc thực hiện cao điểm "90 ngày, đêm" triển khai  các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn xã Gia Tân. 
 
 Việc triển khai thực hiện nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu của các cơ quan, doanh nghiệp, các ngành đoàn thể xã, cơ sở thôn và sự tham gia của người dân là yếu tố quyết định. Nâng cao nhận thức, xác định cụ thể vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, trong đó lực lượng Công an xã là cơ quan thường trực, tham mưu, nòng cốt trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, cấp CCCD, cấp định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến để chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP.
Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mớicác văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến quy định về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 để phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cư trú năm 2020.

Tăng cường các biện pháp, giải pháp quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện 07 phương thức sử dụng thông tin 2 công dân thay thế yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Chỉ đạo tăng cường các giải pháp tuyên tuyền, phổ biến các quy định của Luật Cư trú năm 2020 liên quan đến quy định về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022; lợi ích, hiệu quả của việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử, tài khoản VNeID, thiết bị đọc mã QRcode, đọc chíp trên thẻ CCCD nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục đăng ký cư trú, giao dịch dân sự.
 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm "90 ngày đêm", đồng chí Chủ tịch UBND xã yêu cầu gắn trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân bảo đảm hoàn thành 100% các chỉ tiêu. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; có kế hoạch kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời huy động và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP trong công tác tuyên truyền, phối hợp./.

Thực hiện: Hưng - Vân 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1358
Trước & đúng hạn: 1358
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 23:05:10)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA TÂN- HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập:  Phạm Duy Thoại

Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.716.258

Email: xagiatan888@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 42,637