CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Tờ trình số 12,13,14,15 ngày 14/5/2023
25/05/2023 10:48:48

 Phụ lục, Kế hoạch xây dựng các công trình trọng điểm năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số 12,13/TTR- UBND ngày 14/5/2023 của UBND xã) /uploads/BC xdcb nam 2023.pdf
Phụ lục Danh mục dự án đề nghị bổ sung , điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 5 năm 2021 - 2025 kèm theo Tờ trình số 14/TTr -UBND ngày 14/5/2023 của UBND xã Gia Tân: /uploads/MAU DIEU CHINH KHV DT 2021 - 2025.pdf 
Phụ lục phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023  kèm theo Tờ trình số 15/TTr - UBND ngày 14/5/2023 của UBND xã Gia Tân: /uploads/Phu luc phan bo von XDCB nam 2023.pdf 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1358
Trước & đúng hạn: 1358
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:05/12/2023 00:24:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA TÂN- HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập:  Phạm Duy Thoại

Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.716.258

Email: xagiatan888@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 1
Tất cả: 42,638