CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Quyết định Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của xã Gia Tân năm 2023
19/09/2023 05:09:40

CHƢƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ
CỦA UBND XÃ GIA TÂN NĂM 2023. Chi tiết: /uploads/CHUONG TRINH THUC HIEN TIET KEM CHONG LANG PHI 2023.signed.signed.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1358
Trước & đúng hạn: 1358
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 23:50:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA TÂN- HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập:  Phạm Duy Thoại

Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.716.258

Email: xagiatan888@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 42,637