CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Gia Tân-Triển khai Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.
01/04/2022 02:44:30

Sáng ngày 30/3/2022, UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Thực hiện Quy chế làm việc, Sáng ngày 30/3/2022, UBND xã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024. Dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã, TT HĐND, UBND, Trưởng các ban ngành đoàn thể xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng, phó các thôn cùng các ngành của UBND có liên quan. Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Duy Thoai-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Gia Lộc, cuộc bầu cử trưởng thôn trên địa bàn xã là sự kiện chính trị quan trọng thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và được thống nhất vào ngày 15/5/2022.
Tại hội nghị đã thông qua Quyết định của UBND xã về việc thành lập BCĐ cuộc bầu cử do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban; kế hoạch của UBND xã thực hiện cuộc bầu cử; thống nhất các mốc thời gian thực hiện các bước quy trình của cuộc bầu cử; Kế hoạch của Thường trực UBMTTQ xã tham gia cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024.
Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận về kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đồng chí Phạm Duy Thoại – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng BCĐ đã quán triệt và phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, các chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử. Về công tác nhân sự thực hiện theo quy định hiện hành và theo Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 08/03/2022 của Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, 100% Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu dân cư.
Đối với các thôn:  Chi bộ tổ chức họp ra Nghị quyết lãnh đạo bầu cử Trưởng thôn; Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, khu dân cư tổ chức Hội nghị Ban công tác Mặt trận (Sau khi có Nghị quyết của Chi bộ; Thành phần dự Hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn, khu dân cư là Trưởng, phó thôn đương nhiệm và thành phần theo Quyết định công nhận Ban công tác mặt trận thôn nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban Thường trực UBMT Tổ quốc cấp xã), thời gian trước ngày tổ chức bầu cử 15 ngày. Nội dung: Triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện và xã về công tác bầu cử Trưởng thôn; Dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử, số lượng ứng cử viên. Tổ chức, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử: Lập và công bố danh sách, thành phần cử tri tham gia bầu cử; Công bố danh sách người ra ứng cử. Tổ chức bầu cử Trưởng thôn; Công bố kết quả bầu cử; Báo cáo kết quả bầu cử Trưởng thôn và nộp các tài liệu bầu cử về UBND xã sau khi cuộc bầu cử xong.
Giao các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, thôn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các thôn trong quá trình chuẩn bị nhân sự và triển khai bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024. Đề nghị Ủy ban MTTQ xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ban Công tác Mặt trận các thôn tổ chức đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử Trưởng thôn; Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân, đoàn viên, hội viên phát huy quyền, nghĩa vụ để tích cực tham gia bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024.
Tin bài: Hưng - Vân. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1146
Trước & đúng hạn: 1146
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 13:55:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA TÂN- HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập:  Phạm Duy Thoại

Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.716.258

Email: xagiatan888@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0