Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
79/BC-UBND 14/09/2023 Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Qúy III năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
77/BC-UBND 09/09/2023 Kết quả công tác cải cách hành chính nhà nước; Tình hình tổ chức và hoạt động của UBND xã năm 2023; Kết quả thực hiện Đề án ‘‘Xây dựng Chính quyền thân thiện trên địa bàn huyện Gia Lộc giai đoạn 2021-2025’’ UBND xã Tải file Tải về
71/BC-UBND 08/09/2023 Đánh giá về tình hình kết quả triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ CP, Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ UBND xã Tải file Tải về
69/Bc-UBND 25/08/2023 Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 của UBND xã Gia Tân UBND xã Tải file Tải về
71/BC-UBND 25/08/2023 Báo cáo về việc xây dựng, ban hành, triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 UBND xã Tải file Tải về
70/BC-UBND 25/08/2023 Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ngân sách địa phương UBND xã Tải file Tải về
70/BC-UBND 25/08/2023 Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ngân sách địa phương UBND xã Tải file Tải về;
29/KH-HĐCTCPL 26/06/2023 Kế hoạch xây dựng mô hình “Tổ hòa giải cơ sở giỏi ” gắn với mô hình“Điển hình về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật” trên địa bàn xã Gia Tân giai đoạn 2023 - 2026 UBND xã Tải file Tải về
42/BC-UBND 14/06/2023 Báo cáo Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
42/BC-UBND 14/06/2023 Báo cáo Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
42/BC-UBND 14/06/2023 Báo cáo Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 6 tháng đầu năm 2023 UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
41/BC-UBND 09/06/2023 Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND xã Gia Tân UBND xã Tải file Tải về
41/BC-UBND 09/06/2023 Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của UBND xã Gia Tân UBND xã Tải file Tải về
34/BC-UBND 31/05/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Tư pháp - Hộ tịch 6 tháng đầu năm 2023 của UBND xã Gia Tân UBND xã Tải file Tải về
14/TBCK-UBND 03/04/2023 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2023 UBND XA GIA TAN Tải file Tải về
17/QĐ-UBND 21/03/2023 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm,chống lãng phí của xã Gia Tân năm 2023 UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
20/KH-UBND 21/03/2023 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
20/KH-UBND 21/03/2023 Kế hoạch Phòng chống tham nhũng năm 2023 UBND xã Tải file Tải về
16/BC-UBND 14/03/2023 Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý I năm 2023 UBND xã Tải file Tải về;Tải về;
11/BC -UBND 09/03/2023 Kết quả thực hiện cải cách hành chính quý I, Phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023 của UBND xã Gia Tân UBND xã Tải file Tải về
1234
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1146
Trước & đúng hạn: 1146
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2023 16:02:24)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ GIA TÂN- HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập:  Phạm Duy Thoại

Địa chỉ: Xã Gia Tân - Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.716.258

Email: xagiatan888@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 7
Tất cả: 41,588